Informacje o prowadzonych rejestrach

 

Liceum prowadzi rejestr:

  1. Rejestr pracowników
  2. Rejestr wniosków, zaświadczeń i aktów nadania stopni awansu zawodowego nauczycieli
  3. Ewidencja wydanych świadectw
  4. Rejestr zarządzeń
  5. Księga uczniów
  6. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych
  7. Księga inwentarzowa