Wyniki naboru na wolne stanowiska nauczycielskie

 

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale i Komisja Konkursowa składają podziękowania wszystkim aplikantom za udział   w procedurze konkursowej na wolne stanowiska nauczycielskie w Liceum. Prezentowany poziom kandydatów był imponujący.

Poniżej decyzje o udzielonych  rekomendacjach kandydatom do zatrudnienia na stanowiskach nauczycielskich w Liceum.

Pozostałym aplikantom życzymy pomyślności w realizacji planów zawodowych.

Za Komisję Konkursową

Zbigniew Kalandyk

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego

w Boguchwale

Wyniki naboru – Język włoski

Wyniki naboru – Język angielski

21.03.2016 r. – wyniki naboru  na stanowisko księgowego w Liceum Ogólnokształcącym w Boguchwale