Zamówienia publiczne

 

Zapytanie o ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest wykonanie dokumentacji projektowej pn.” Projekt przebudowy i zmiany sposobu użytkowania zabytkowego Pałacu Lubomirskich z przeznaczeniem na budynek Szkoły”.

Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest wykonanie dokumentacji projektowej pn.” Projekt przebudowy i zmiany sposobu użytkowania zabytkowego Pałacu Lubomirskich z przeznaczeniem na budynek Szkoły”. Zapytanie ofertowe Wzór formularzu oferty

 

Zapytanie ofertowe o cenę dostaw pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Edukacja – szansą na lepszą przyszłość – zajęcia dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale”

Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Edukacja – szansą na lepszą przyszłość – zajęcia dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale” realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Zapytanie ofertowe 1 Zapytanie ofertowe 2

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie o wyborze oferty

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu na prowadzenie zajęć dydaktycznych dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale w ramach realizacji projektu pn. Edukacja – szansą na lepszą przyszłość – zajęcia dla uczniów Liceum Ogólnokształcące Specyfikacja 1. Załącznik nr 1 2. Załącznik nr 2 3. Załącznik nr 3 4. Załącznik nr 4 5. Załącznik nr 5 6. Załącznik nr 6 [...]